A320 Type Rating

/assets/images/airbus_2.jpg

دوره های تایپ ریتینگ ما از معتبر ترین دوره های تایپ در کشور است، و کاملا به نسبت نیاز و درخواست مشتری برنامه ریزی شده، این دوره برای خلبان هایی که تجربه پرواز در شرکت های تجاری را دارا هستند پیش بینی شده.
برای شرکت در این دوره با توجه به قوانین کشوری خلبان باید:
1. از حداقل 200 ساعت پرواز به عنوان خلبان اول تجاری برخوردار باشد
2. گواهینامه هواپیمای دو موتوره و خلبانی با آلات دقیق را داشته باشد
3.مدرک تائید شده MCC را داشته باشد
و قابلیت گذراندن امتحان پایانی را بعد از اتمام دوره را دارا باشد
شما برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید.