Yahoo ID : Amirkamali_m2@yahoo.com
Skype ID : mehrdad.amirkamali
Tel No : 0063 917 629 4909

بنام یزدان مهر و ماه

آموختن را دوست دارم و با آموزش سپاسش به جا می آورم، و خود باز هم می آموزم، می آموزم از آسمان بی کران، از ابرهای سر به فلک کشیده.
میاموزم پاکی را، صداقت و بزرگی را، با آسمان زندگی میکنم و بر خود میبالم که این بلندای پاک روزی مرا در خود دارد و مرا فرا میخواند.

به آسمان می روم و در تنهاییم غوطه ور میشوم و آنگاه به عظمت خالق خود پی می برم. پروردگارم را یافتم و در عظمت مخلوقش آسمان، غرق شده ام و به شکرانه آن دیگران را به آسمان می برم تا ببینند و دریابند عظمت معبود را.

مهرداد امیرکمالی هستم، مربی ارشد خلبانی تجاری و مسافربری، آموزش خلبانی خود را از ایران ایر آغاز نمودم و برای ادامه تحصیل به کشور فیلیپین آمدم، و به عنوان اولین دانشجوی ایرانی در مدرسه Airworks مشغول به تحصیل شدم و تمامی گواهینامه های خلبان تجاری و مسافربری را اخذ کردم، این افتخار را دارم که به عنوان اولین ایرانی در سال ۲۰۱۰ ، خلبان برتر در زمینه پرواز و شبیه ساز پرواز در این کشور شناخته شدم.

Contact Us Form
  • Name
  • E-mail
  • Message
  •