(Certified Flight Instructor) گواهینامه معلم خلبان

برای تبدیل شدن به معلم خلبان خبره "CFI" شما باید حداقل 18 سال را داشته باشید و دارای مدرک هواپیمای تجاری CPL و یا گواهینامه حمل و نقل شرکت های هوای ATPL را به همراه گواهینامه را داشته باشید.

به عنوان معلم خلبان شما به دانشجوهای خود آموزش خواهید داد تا به خلبان هواپیمای شخصی و یا هواپیمای تجاری تبدیل شوند، و اگر شما مایل هستید که به دانشجوهای خود پرواز های بدون دید و یا همان Instrument را آموزش دهید باید درجه این نوع آموزش را به گواهینامه خود اضافه کنید.

چه گواهینامه آموزشی برای من موجود است و من با آنها چه کارهایی می توانم انجام دهم؟

در طول آموزش خود را برای گواهینامه معلم خلبانی شما انجام چند مانور جدید، چگونگی پرواز و بهبود توسعه مهارت های تسلط بر هواپیما خواهید آموخت.

بعد از آن که شما مدرک هواپیمای تجاری خود را دریافت کردید مجاز هستید برای شرکت در دوره معلم خلبانی:

  • خلبان آموزشی حرفهای CFI : این مدرک به شما این امکان را میدهد که که خلبانهای پروازهای تجاری و یا شخصی را به وسیله هواپیمای تک موتوره آموزش دهید.
  • خلبان آموزشی ناوبری CFII : این مدرک به شما این امکان را میدهد که به دانشجوهای خود پرواز با آلات دقیق را روی هر کدام از هواپیماهای تک و یا دو موتوره که روی آن تایید شده اید آموزش دهید.
  • خلبان آموزشی دو موتوره MEI : این مدرک به شما این امکان را میدهد که دانشجوهای خلبانی شخصی و یا تجاری خود را بر روی هواپیمای دو موتوره آموزش بدهید.

آموزش

شما آموزش می بینید که چگونه از سمت راست به دانشجوی خود تسلط داشته باشید و آموزش دهید، شما تمام مانورهای مورد نیاز را برای یک خلبان تجاری به همراه مربی خود تمرین میکنید و فقط روی راه و روش آموزش دادن تمرکز می کنید، شما نیاز خواهید داشت که مجموعه کاملی از موضوعاتی را بر روی زمین بر روی آنها تمرین کرده اید تهیه کنید و آن را درس به درس با مربی خود تمرین کنید.

در این زمان شما دو امتحان عملی و تئوری را باید پشت سر بگذارید که شامل تمامی بخشهای درسی مربوط به نوع مدرکی که شما متقاضی آن هستید میشود.
اکنون شما مسئولیت آموزش به کسانی را دارید که روزی شما جای آنها بودید و آرزوی پرواز را در سر داشتید.