Helicopter Instrument Rating

/assets/images/helicopter3.jpg

این مدرک برای خلبانانی است که مدرک خلبانی شخصی خود را برای هلیکوپتر دریافت کرده اند. اضافه کردن این درجه به مدرک خود اجازه پرواز در شرایط آب و هوایی بدون دید را به شما میدهد که شامل وجود ابرهای بسیار، مه، دود غلیظ در شرایط قانونی پرواز بدون دید میباشد.
در این دوره آموزشی به شما چگونگی برخواستن و نشستن در شرایط بدون دید را در اطراف فرودگاه سیبو را آموزش می دهند.

تا الان شما پرواز با هلیکوپتر را با استفاده از اعتماد کردن به بینایی خود انجام داده اید، همیشه به دنبال منابع در خارج از کابین برای مسیر یابی بوده اید، ولی حالا شما خواهید آموخت که چگونه بدون نگاه کردن به بیرون و به وسیله تجهیزات دقیق که درون کابین شماست مسیر خود را پیدا کرده و موقعیت خود را حفظ کنید.
به وسیله هلیکوپتر های دقیق شما کارایی بیشتر در محیط های کار خواهید داشت، این امتیاز دهی به منظور افزایش فرصت های شغلی شما طی زمانی که درحال گذراندن دوره بازرگانی خود هستید طراحی شده.

آسمان بی کران محدوده شماست