موقعيت اقتصادي فيليپين

/assets/images/philippine/phil2.png

فیلیپین از نظر ذخائر و منابع طبيعي بسیار کشور غني است. اين كشور داراي منابع غني طلا در كوه هاي چند استان مي باشد از نظر منابع غير فلزي نيز غني و منابع ذغال سنگ سيليكا، سيمان، گرانيت، سنگ مرمر، سنگ گچ، فسفات، نمك، پنبه نسوز و چشمه هاي آب معدني در استان هاي مختلف اين كشور به وفور يافت مي شود. منابع دريايي فیلیپین نيز در دنيا مشهور است. بيش از 2000 نوع ماهي هاي مختلف در آبهاي اين كشور شناسايي و صيد شده است. صنعت صيد مرواريد فیلیپین يكي از ذخائر مهم بيولوژيكي اين كشور است .

از منابع بزرگ ديگر مي توان به صنعت نساجي ، مواد غذايي، داروسازي، تاسيسات برق و صنايع دستي اشاره كرد. بخش گردشگري نيز نقش مهمي در رونق اقتصادي فیلیپین دارد كه هر ساله تعداد بسياري از گردشگران را به اين كشور روانه میکند.